Warunki uboju z konieczności zwierząt gospodarskich

Warunki uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią ujęte są w poniżej zamieszczonych załącznikach stanowiących: ulotkę informacyjną dla rolników, wzór oświadczenia przedsiębiorcy, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią. Dodatkowo w przypadku uboju z konieczności będzie wystawiane świadectwo zdrowia przez urzędowego lekarza weterynarii.