Dla pszczelarzy

W 2019r. stwierdzono zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie 19 pasiek. Zostały wydane stoswne akty prawa miejscowego zamieszczone poniżej: