OGŁOSZENIA - WYZNACZENIA

Ogłoszenie  PLW w Oświęcimiu w sprawie wyznaczeń w 2023 roku na terenie powiatu oświęcimskiego (kwiecień 2023)