OGŁOSZENIA - WYZNACZENIA

Ogłoszenie  PLW w Oświęcimiu w sprawie wyznaczeń w 2021 roku na terenie powiatu oświęcimskiego