Identyfikacja i rejestracja zwierząt

UWAGA HODOWCO!

Zgodnie z pismem Głównego Lekarza Weterynarii (syg. WIW-ChZ.9181.24.2020) z dn. 10 marca 2020 r., Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że podjęto decyzję o wycofaniu druków dwupodpisowych dot. zgłaszania przemieszczeń zwierząt do BP ARiMR (podpisanych jednocześnie przez zbywającego i nabywającego).

Ponadto ustalono, że druki dwupodpisowe dla świń będą obowiązywały do końca 2020 roku, a dla bydła, owiec i kóz do połowy 2021 roku. Po tym okresie każdy posiadacz zwierzęcia będzie musiał dokonać zgłoszenia zdarzenia zwierzęcego indywidualnie. Ma to na celu wyeliminowanie nieprawidłowości polegających na fałszywym wyprowadzaniu i wprowadzaniu zwierząt z i do siedziby stada/podmiotu.