Ubój gospodarczy zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu przypomina o obowiązkowym badaniu mięsa świń, nutrii i dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa na użytek własny, na obecność włośni,  zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 poz. 1370). Ubojowi na terenie gospodarstwa  w celu produkcji mięsa na użytek własny poddaje się zwierzęta zdrowe,  po upływie karencji jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Próbkę do badań pobiera posiadacz tego mięsa i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii (lista urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do wykonania badania mięsa na obecność włośni poniżej). Koszt badania pokrywa posiadacz tego mięsa. Urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania próbek mięsa w kierunku włośni. Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia. Ponadto właściciel zwierzęcia zobowiązany jest co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu o zamiarze przeprowadzenia uboju lub do najbliższego urzędowego lekarza weterynarii na terenie powiatu oświęcimskiego wyznaczonego do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego § 1 pkt 34 zł tj. niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 100 do 2 000 zł.

 

Urzędowymi Lekarzami Weterynarii na terenie powiatu oświęcimskiego wyznaczonymi do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny  są:

 

Lp.

imię i nazwisko

lekarza weterynarii

Miejsce wykonywania badań

 

telefon

Gatunki zwierząt

Godziny przyjęć zgłoszeń/prób do badań

           
           

1

Skrudlik Adam

Gabinet weterynaryjny -

32-607 Polanka Wielka

ul. Pałacowa 2

 

33/8458385

608656286

Badanie wyłącznie na potrzeby własne (zwierzęta gospodarskie, dziki)

w godzinach pracy gabinetu

2

Sylwia Luranc 

Gabinet weterynaryjny 

32-660 Osiek

ul. Karolina 5

 

509502256

Badanie wyłącznie na potrzeby własne (zwierzęta gospodarskie, dziki)

w godzinach pracy gabinetu