Ogłoszenie 1/FK/2021 o zbędnych i zużytych skladnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oświęcimiu