K O M U N I K A T N R 3 Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 lipca 2021 r. dotyczący wyznaczenia obszarów objętych ograniczeniami nr I oraz III w województwie małopolskim