Badanie mięsa dzików

Uwaga!!

Od dnia 21 czerwca 2021r stacja badania dzików w tutejszym inspektoracie nieczynna!!!!

 

 

 

Pobieranie próbek – wytyczne dot. postępowania

Należy pobrać próbki ( w miarę możliwości nie zawierające tłuszczu i powięzi) z następujących miejsc:

  1. Filary przepony w przejściu do części ścięgniętej,
  2. Mięśnie dolnej części nogi (najlepiej prostowniki kończyny przedniej),
  3. Mięśnie międzyżebrowe,
  4. Mięśnie żuchwy,
  5. Mięśnie podjęzykowe

Minimalna łączna masa próbek powinna wynosić  100g!!!

Próbki do badań powinny być pobrane przed dokonaniem  podziału tuszy ubitego dzika i jej zamrożeniem  i niezwłocznie dostarczone do zbadania.

W przypadku więcej niż jednego zwierzęcia- próbki oraz mięso ubitego dzika należy oznakować tak, aby możliwa była szczegółowa identyfikacja.

 

Nie wolno spożywać ani rozprowadzać mięsa przed ukończeniem badania i uzyskaniem wyniku ujemnego!!!

 

Ze względu na wielką wagę badania dla zdrowia konsumenta- osoba dostarczająca próbki do badań powinna bezwzględnie podać prawdziwe dane osobowe oraz numer telefonu kontaktowego do szybkiej komunikacji.

W przypadku wyniku dodatniego należy zatrzymać całość posiadanego mięsa - mięso zostanie odebrane przez Inspekcję Weterynaryjną w celu oddania do utylizacji.