! Ogólnopolskie ćwiczenia Krajowego Sysytemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pk. "Patrol-15"

W dniach 17-19 listopada br. zostanie przeprowadzone ogólnopolskie ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pk. "Patrol-15". Podczas ćwiczeń może zaistnieć potrzeba uruchomienia systemu alarmowania z użyciem akustycznego sygnału alarmowego generowanego przez syreny alarmowe.