Zgłaszanie każdego przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz

Instrukcja zgłaszania padnięć bydła

1.    Informację o padnieciu bydła należy niezwłocznie zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oświęcimiu (zgłoszenia może dokonać lekarz weterynarii, którego posiadacz zwierzęcia wezwał na miejsce lub właściciel zwierzęcia*) z  podaniem danych:

a)    Imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia,

b)    Nr kolczyka zwierzęcia

c)    Data urodzenia zwierzęcia

d)    Data i godzina padnięcia zwierzęcia

e)    Przyczyna padniecia  jeśli znana

f)     Płeć  padłego zwierzęcia

g)    Ilość sztuk bydła pozostałą w gospodarstwie

h)   Nr telefonu kontaktowego do posiadacza zwierzęcia

i)     Czy zgłaszano  już zakładowi utylizacyjnemu konieczność odbioru padliny (jeżeli nie, zgłoszenie faksem  zostanie wysłane z poziomu PIW)

2.    Pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oświęcimiu przyjmuje zgłoszenie padnięcia wypełniając  rejestr zgłoszeń padłego bydła, następnie wypełnia na podstawie zgłoszenia awizo - Skierowanie sztuki padłej do ZU. Awizo zostaje wysłane do zakładu utylizacyjnego faksem  (odpowiednio Saria lub Farmutil) , a także do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, na którego
terenie znajduje się zakład utylizacyjny, gdzie wysłano skierowanie.  W przypadku gdy jest to zwierzę, które podlega badaniu w kierunku BSE awizo wysyłane jest także do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii  w Krakowie.

3.    Posiadacz zwierzęcia kopię awiza może odebrać w biurze PIW Oświęcim.**

*obowiązek zgłoszenia przez posiadacza zwierzęcia padniecia bydła, owiec i kóz wynika z art.  42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  z dnia 11.03.2004r. (t.j. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn.zm.).  Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2b kto uchyla się od obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

**podstawą do wyrejestrowania bydła w ARiMR jest dokument  odbioru padliny wydany przez ZU.

 

Zakłady Utylizacyjne

  • FARMUTIL

Punkt zgłoszeń i zbiórki w Oświęcimiu

Ul. Nadwiślańska 44, Oświęcim

Tel.33/ 4458199

Tel. Kom. 667 984 221

fax.: 33/4458200

  • SARIA MAŁOPOLSKA sp. z o.o. w Krakowie

Oddz. W Wielkanocy, Gołcza

Tel. 12/387 30 60

Fax 12/387 30 61

Oddz. Transportu 12/ 387 30 64

12/ 387 30 65