Wytyczne dot. wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre przktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, z uwzględnieniem zasad elestyczności