Ważne!!! Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego 21.04.2021r.

Rozporzadzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków.