Ubój gospodarczy świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu przypomina o obowiązkowym badaniu mięsa świń, nutrii i dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa na użytek własny, na obecność włośni,  zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 poz. 1370). Ubojowi na terenie gospodarstwa  w celu produkcji mięsa na użytek własny poddaje się zwierzęta zdrowe,  po upływie karencji jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Próbkę do badań pobiera posiadacz tego mięsa i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii (lista urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do wykonania badania mięsa na obecność włośni poniżej). Koszt badania pokrywa posiadacz tego mięsa. Urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania próbek mięsa w kierunku włośni. Mięso świń
i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia
. Ponadto właściciel zwierzęcia zobowiązany jest co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu o zamiarze przeprowadzenia uboju lub do najbliższego urzędowego lekarza weterynarii na terenie powiatu oświęcimskiego wyznaczonego do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego § 1 pkt 34 zł tj. niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 100 do 2 000 zł.

 

Urzędowymi Lekarzami Weterynarii na terenie powiatu oświęcimskiego wyznaczonymi do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny oraz do badania zwierząt łownych są:

 

Lp.

imię i nazwisko

lekarza weterynarii

Miejsce wykonywania badań

 

telefon

Gatunek badanych zwierząt

Godziny przyjęć zgłoszeń/prób do badań

           

1

Froń Andrzej

32-620 Brzeszcze

ul. Św. Wojciecha 2

 

606258184

Świnie , bydło

8ºº  - 15ºº

           
           

2

Skrudlik Adam

32-607 Polanka Wielka

ul. Pałacowa 2

 

33/8458385

608656286

Świnie , bydło

8ºº  - 15ºº

3

Stachera Grzegorz

32-660 Chełmek

ul. Żeromskiego 2a

 

604353342

Świnie , bydło

8ºº  - 15ºº

4

Stachera Agnieszka

 

PIW Oświęcim

32-600 Oświęcim

ul. Nideckiego 26

33/8432995

696065138

Zwierzęta łowne /wyjątkowo świnie/

przyjmowanie prób pn-pt, 

badanie - pn, czw