Ubój cieląt na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje, iż zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 12 paździenika l  2010 r.w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2016 r. poz. 885 t.j.) posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie własnego gospodarstwa. Jednym z warunków przeprowadzenia uboju jest powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu o zamiarze przeprowadzenia uboju. W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec, kóz informacje o zamiarze przeprowadzenia uboju składa się na piśmie (wg wzoru podanego w załączeniu poniżej). Dodatkowo w przypadku oweci kóz powiadomienie to zawiera oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka poprzez zgłoszenie i oddanie za pokwitowaniem do zakładu utylizacyjnego. Powiadomienie składa sie na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem.

 

Zakłady Utylizacyjne:

  • FARMUTIL

Punkt zgłoszeń  w Oświęcimiu

Ul. Nadwiślańska 44, Oświęcim

Tel.  77/ 4212418

Tel. Kom. 667 984 234

 

  • SARIA Polska sp zo.o.

Oddz. Secanim w Wielkanocy, 32-075 Gołcza

Tel. 12/387 30 60

 

UWAGA: ubój bydła powyżej 6 miesięcy TYLKO w rzeźni.

 

       1. Materiałem szczególnego ryzyka (SRM)  w przypadku owiec i kóz (do 12 miesiąca życia) są:

 

  • jelito biodrowe,
  • śledziona,

 

        2. Materiałem szczególnego ryzyka (SRM)  w przypadku owiec i kóz (powyżej 12 miesiąca życia) są:

 

  • rdzeń kręgowy,

  • czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi,
  • migdałki,
  • stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.