Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego - grypa ptaków Poręba Żegoty 30 stycznia 2017r.

                    W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu podtypu H5N8 w miejscowości Poręba Żegoty w powiecie chrzanowskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje, że do obszaru zagrożonego w/w chorobą została włączona część gminy Zator (tj. m. Palczowice, m. Smolice, część m. Podolsze).

                   W dniu 3 lutego 2017r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 929 ukazało się  rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego ziemskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

 

Granice obszaru zapowietrzonego i zagrożonego

 

Granice obszaru zagrożonego na terenie powiatu oświęcimskiego wraz z jego oznakowaniem.