Rejestracja pasiek pszczelich

Mając na uwadze sytuację zdrowotną rodziń pszczelich, a w szczególności fakt występowania na terenie powiatu oświęcimskiego       i powiatów ościennych chorób zakaźnych, groźnych dla zdrowia pszczół, a także to, iż pięć jednostek chorobowych pszczól podlega rejestracji, a jedną z nich jest choroba zwalczana z urzędu oraz ze względu na bezpieczeństwo zdrowia publicznego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu zwraca się z prośbą o rejestrację pasiek pszczelich w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii     w Oświęcimiu. Obowiązek rejestracji pasiek psczelich wynika z Ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczniu chorób zakaźnych. 

Pełna rejestracja pozwoli objąć nadzorem wszystkie rodziny pszczele, a tym samym ustalić realny stan zagrożenia chorobami, a także pozwoli wyeliminowć tzw. "dzikich" pszczelarzy, których pasieki niejednokrotnie są siedliskiem chorób.