Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Oświęcimiu informuje, iż w związku z sytuacją epizootyczną w zakresie ASF, która dotyczy w szczególności hodowców świń podjęte zostały działania na rzecz pomocy rolnikom, w tym uruchomiony został zintegrowany program wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF, tj. Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego programu są dostępne na stronie podmiotowej MRiRW pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf--rusza-program-wsparcia-gospodarstwutrzymujacych-
swinie