Powiat Oświęcim- ptasia grypa HPAI

Z dniem 8 lutego straciło moc Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu ws zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu oświęcimskiego. W związku z powyższym powiat oświęcimski nie jest już objęty obszarem zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.