Opłata skarbowa

Sposób uiszczenia opłaty skarbowej

 

  1. Za co pobierana jest opłata skarbowa:

 

  1. za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek strony   w wysokości 10,00zł,
  2. za wydanie zaświadczenia na wniosek strony  w wysokości 17,00zł ,
  3.  za wydanie zezwolenia dla przewoźnika w wysokości 616 zł (zezwolenie) +10,00zł decyzja.
  4. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.

 

  1. Miejsce oraz sposób uiszczenia opłaty skarbowej

 

Opłaty dokonać należy na rachunek Urzędu Miasta w Oświęcimiu osobiście w Urzędzie Miasta bądź  przelewem bankowym, którego wzór przedstawiono poniżej. Wpłacającym zawsze jest podmiot! Nie PIW Oświęcim!!!!

Bloczek wpłaty gotówkowej  można uzyskać w sekretariacie PIW Oświęcim oraz zrealizować wpłatę w oddziale banku mieszczącego się na ul. Nideckiego (wejście do sklepu SPOŁEM) .

Wszelkie pytania kierować prosimy do sekretariatu PIW Oświęcim.

  1. Za wydanie zaświadczenia opłaty nie uiszcza się w przypadkach:

- wydania zaświadczenia niezbędnego do uzyskania pomocy z udziałów UE.

 

 

Szczegółowo treści ustawy o  opłacie  skarbowej  należy szukać w Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn.zm.