Komunikat Sygnatariuszy Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego