Informacja dla hodowców gołębi.

W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 16 marca 2017r. w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 2091), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje, że zgodnie w wykładnią Ministerstwa (konsultacje z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi P. Ewą Lech), obloty gołebi w najbliższym sąsiedztwie gołębnika należy jednoznacznie traktować jako dopuszczone loty treningowe. Po ich zakończeniu gołębie muszą nadal być przetrzymywane w odpowiednim odosobnieniu.