Grypa ptaków - HPAI w Polsce

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW podtypu H5N8 –  HPAI

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje, że na terenie województwa małopolskiego potwierdzono dziewięć ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI.

 

Pierwsze ognisko: w dniu 20 grudnia 2016r. w godzinach wieczornych zostało potwierdzone wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym ok. 20 sztuk drobiu (kur i indyków) w gminie Książ Wieki, powiat miechowski, województwo małopolskie.

 

Drugie ognisko: w dniu 22 grudnia 2016r. w godzinach wieczornych PIW-PIB w Puławach potwierdził wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym ok. 60 sztuk drobiu (kur i indyków) w gminie Książ Wieki, powiat miechowski, województwo małopolskie. Ognisko to znajduje się w odległości około 1 km od pierwszego przypadku choroby.

 

Trzecie ognisko: w dniu 24 grudnia 2016r. zostało potwierdzone wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym 41 sztuk drobiu ( kury i kaczki) w miejscowości Czuszów, gmina Pałecznica, powiat proszowicki, województwo małopolskie

 

Czwarte ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie przyzagrodowym (utrzymywano w nim w sumie 7 sztuk drobiu - kury) położonym w miejscowości Dąbrowa Tarnowska (gmina Dąbrowa Tarnowska, powiat dąbrowski, województwo małopolskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 29 grudnia 2016 r. z PIW-PIB w Puławach. 

 

Piąte ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 286 sztuk drobiu (kury, indyki i strusie) i innych ptaków (pawie i gołębie) położonym w  miejscowości Krzywaczka (gmina Sułkowice, powiat myślenicki, województwo małopolskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 5 stycznia 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

 

Szóste ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 52 sztuki drobiu (różne gatunki) i innych ptaków (gołębie) położonym w  Krakowie  (województwo małopolskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 11 stycznia 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

 

Siódme ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 741 sztuk ptaków (kury, pawie, perliczki, bernikle, kaczki), położonym w  miejscowości Poręba Żegoty (gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 30 stycznia 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

 

Ósme ognisko  wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 55 sztuk ptaków (kury, gołębie), położonym w miejscowości Libertów w gminie Mogilany (powiat Kraków, województwo małopolskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 7 marca 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

 

Dziwiąte ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 23 sztuki drobiu, położonym w miejscowości Jurczyce, w gminie Skawina (powiat krakowski, województwo małopolskie) na podstawie wyników badań otrzymanych w dniu 16 marca 2017r. z PIW-PIB w Puławach.

 

 

Służby weterynaryjne wdrożyły w ww. gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane  w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w tym uśmiercenie i utylizację drobiu w ognisku choroby oraz działania dezynfekcyjne.

W związku z zaistniała sytuacją , mając na uwadze fakt, że wektorami wirusa są ptaki wodne migrujące poleca się, aby :

  • unikać kontaktu bezpośredniego z odchodami ptaków dzikich, 
  • zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie obiektów hodowlanych przed kontaktem z ptakami dzikimi i ich odchodami, 
  • chronić obiekty i ich otoczenie przed zakażeniem przez pośrednie wektory jakimi mogą być:  sprzęt zootechniczny, środki transportu, dzikie zwierzęta, 
  • w przypadku chowu drobiu w systemie wolno-wybiegowym zaleca się aby, sprzęt do pojenia i karmienia znajdował się wewnątrz obiektów inwentarskich, natomiast gdy ptaki migrujące odpoczywają na zbiorniku wodnym w obrębie wybiegu, ograniczyć ptakom hodowlanym dostęp do wody, gdyż istnieje możliwość skażenia wody odchodami dzikich ptaków.