Afrykański Pomór Świń - 1 stycznia 2020r.

ZASADY KONIECZNE DO PRZESTRZEGANIA PRZEZ PRODUCENTÓW I HODOWCÓW ŚWIŃ W CELU SKUTECZNEGO ZABEZPIECZENIA GOSPODARSTW PRZED AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ

 1. Wprowadzanie do gospodarstwa zwierząt tylko z gospodarstw o znanym statusie epizootycznym, ze świadectwem zdrowia wystawionym przez urzędowego lekarza weterynarii,
 2. Ogrodzenie gospodarstwa uniemożliwiające jakikolwiek bezpośredni lub pośredni kontakt świń z innymi zwierzętami, zabezpieczenie budynków inwentarskich przed dostępem zwierząt z zewnątrz w szczególności dzików.
 3. Utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach (drzwi) i dbałość o to aby w oknach były zamontowane siatki ochronne chroniące przed ewentualnym wrzuceniem do chlewni materiału zakaźnego,
 4. Oznakowanie pomieszczeń inwentarskich informacją „OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”,
 5. Zakaz wchodzenia na teren gospodarstwa osób postronnych,
 6. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami w budynkach inwentarskich,
 7. Bezwzględny zakaz karmienia świń odpadkami żywnościowymi tzw. „zlewkami”,
 8. Obowiązkowa zmiana odzieży ochronnej przed wejściem do pomieszczeń ze zwierzętami,
 9. Przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
 10. Zakaz wjazdu na teren gospodarstwa samochodów zakładów mięsnych oraz firm utylizacyjnych,
 11. Zakaz wprowadzania na teren gospodarstwa upolowanych/padłych dzików lub wyposażenia służącego do polowania na dziki,
 12. Zakaz obsługi świń przez osoby biorące udział w polowaniu, przez 72 godziny po jego zakończeniu.
 13. Zakaz wykorzystania słomy lub zielonki zebranych z pól, na których przebywają dziki.

 

 

                                                                        HODOWCO!!!

W PRZYPADKU ZAOBSERWOWANIA NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH U ZWIERZĄT SKONTAKTUJ SIĘ NIEZWŁOCZNIE Z NAJBLIŻSZYM LEKARZEM WETERYNARII LUB WŁADZAMI GMINY