! Wędzenie Tradycyjne Punkty Krytyczne

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęicmiu przekazuje do widomości broszurę dotyczącą punktów krytyczych w wędzeniu tradycyjnym  wydaną przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie.