!!! HPAI - Ptasia Grypa powiat oświęcimski !!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zostało ogłoszone rozporządzenie Wojewody Małopolskiego  z dnia 19 kwietnia 2023r. (poz.2907) uchylające rozporządzenie  w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego, tym samym  znosi się obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), dla całego powiatu oświęcimskiego.

Nakaz karmienia i pojenia drobiu wewnątrz budynków zostaje utrzymany.